Kancelaria Radcy Prawnego AJ Consulting Anna Jędrysiak-Morycz

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem ze strony dostępnej pod adresem www.kancelariajm.pl, której właścicielem jest Kancelaria Radcy Prawnego AJ Consulting Anna Jędrysiak – Morycz, NIP: 8371683701, REGON: 147177670, siedziba: ul. Tadeusza Kościuszki 33 lok. 216, 05-500 Piaseczno. Sekcja „Polityka cookies” dotyczy wszystkich korzystających ze strony dostępnej pod adresem www.kancelariajm.pl, natomiast sekcja „Polityka danych osobowych” dotyczy wyłącznie osób, których dane osobowe są przetwarzane przez właściciela strony.

Polityka cookies
Polityka danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony, a w szczególności z formularza kontaktowego jest Kancelaria Radcy Prawnego AJ Consulting Anna Jędrysiak – Morycz z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 33 lok. 216, 05-500 Piaseczno.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podczas kontaktu przez formularz kontaktowy przekazujecie nam Państwo swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
3. Dane przekazywane będą podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (procesory danych) na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony www.kancelariajm.pl z zastrzeżeniem, że podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
4. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego.
5. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. W tym celu Administrator stosuje szyfrowane połączenie SSL ze stroną internetową zapewniając poufność przesyłanych informacji.