13 Cze 2016
Kategoria

Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy wypadku komunikacyjnego powinien ponieść koszty związane z pogrzebem poszkodowanego. Biorąc pod uwagę, że żaden przepis prawa nie wskazuje ich katalogu, muszą być jedynie wykazane i uzasadnione

Skutkiem wypadku komunikacyjnego może być nie tylko uszkodzenie pojazdu i obrażenia ciała, ale również śmierć. Najbliżsi zmarłego dysponują szeregiem roszczeń, w tym w szczególności o odszkodowanie za uszczerbek majątkowy i zadośćuczynienie za skutki niematerialne. Do tych pierwszych należy zaliczyć także koszty pochówku, które są naturalną konsekwencją zgonu poszkodowanego. Powyższe wynika z treści art. 446 § 1 kc.

candles-1238502_1280Zasiłek pogrzebowy nie podlega zaliczeniu

Rodzina zmarłego musi przecież zapłacić za jego strój, miejsce na cmentarzu czy trumnę. Poszkodowany powinien mieć też nagrobek. Takie wydatki należy wykazać, udowadniając jednocześnie ich zasadność. Powyższe wynika z treści art. 361 § 1 i 2 kc. Żaden przepis prawa nie wskazuje ich katalogu. Można jednak dochodzić zwrotu kosztów przechowywania, transportu czy przygotowania ciała, jak również wydatków na księdza, kościelnego czy organistę. To samo tyczy się kosztów kwiatów, wieńców czy zniczów, środków finansowych na stroje, noclegi i przejazdy oraz wynagrodzenia firmy pogrzebowej. To, że najbliższym zmarłego przysługuje zasiłek pogrzebowy nie zwalnia ubezpieczyciela od odpowiedzialności (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 1981 r., sygn. akt IV CR 120/81). To samo tyczy się świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków czy ubezpieczenia na życie zmarłego lub jego rodziny.

stones-944149_1280-1Koszty związane ze stypą również do zwrotu

Nic nie stoi też na przeszkodzie, żeby dochodzić także zwrotu wydatków związanych ze stypą. Spotkanie, podczas którego wspomina się zmarłego, jest powszechnie praktykowane. Jeśli zatem weźmie w niej udział najbliższa rodzina i znajomi, odbędzie się ono w domu lub w miejscu, którego nie będzie można uznać za nieadekwatnie ekskluzywne i nie spowoduje kosztów, które będą nieadekwatnie wysokie, to związane z tym roszczenie będzie zasadne (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2009 r, sygn. akt III CZP 140/08). Co zaś się tyczy nagrobku, którego koszt jest znaczącą częścią budżetu pogrzebowego, nie musi być on najtańszy. Może być zbudowany z kamienia szlachetnego, jednak jego koszt powinien być utrzymany w rozsądnych granicach (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2002 r., sygn. akt II CKM 985/00). Przy czym kosztów z tym związanych można dochodzić dopiero po ich poniesieniu.

Radca Prawny Anna Jędrysiak – Morycz

Zapraszam do komentowania.

Komentarze

Bądź pierwszym komentującym!

Napisz komentarz

Możliwość dodawania komentarzy obecnie jest wyłączona.